Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse

Vedtatt av Universitetsstyret 18. oktober 2004. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. januar 2005.

§ 1

Stiftelsen er opprettet av Solveig Kjos, Jakob Halvard Grytten og Ole Michael Kjos Grytten til minne om sønn og bror, Knut Benedict Kjos Grytten, født 27. juni 1967, som døde 21. juni 2003. Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000,- som kan økes med gaver. Grunnkapitalen skal være urørlig.

§ 2

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til førstegangs studenter i 30-årene, som studerer religionshistorie, idéhistorie eller litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo.

§ 3

Til disposisjon for fagkomitéen stiller styret hvert år til rådighet et beløp som deles ut som stipend til førstegangs studenter i 30-årene som studerer religionshistorie, idéhistorie eller litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo, i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende utdelingsregler fastsatt av Universitetsstyret. Midlene utdeles etter bestemmelse av Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse. Ved første utdeling, skal det deles ut stipend fra og med det år Knut Benedict Kjos Grytten døde.

§ 4

Stiftelsen skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret oppnevner styre for stiftelsen.