Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til førstegangs studenter i 30-årene, som studerer religionshistorie, idéhistorie eller litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)