Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Fondets formål er å fremme:
A. - Forskning innen øyesykdommer.
B. - Forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Den avkastning som er disponibel for utdeling, skal disponeres slik:

For område A:

1. - Inntil 70% til støtte/bidrag til øyelege eller lege under utdannelse i øyesykdommer, i en periode for å fullføre et konkret forskningsprosjekt.

- Forskere med klar anbefaling om støtte til fortsatt forskning på områder hvor det er fremvist av vedkommende lovende resultater.

- Ved oppnådde lovende resultater kan fornyet støtte tildeles i en eller flere etterfølgende perioder for mulig hel konsentrasjon om forskningen. Rapport fremlegges.

2. Inntil 20% til opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon for øyelege eller lege under utdannelse i øyesykdommer for å utføre en konkret forskningsoppgave. 

3. Inntil 10% til eventuell utdeling av pris for fremragende forskningsresultater. I tillegg kan gis støtte til fortsatt forskning på området.

For område B:

Forskere med klar anbefaling om støtte til fortsatt forskning på områder som ovenfor angitt under B og hvor det er fremvist av vedkommende lovende resultater.

Når særlige grunner et enkelt år taler for det, kan fondets fagkomité foreta forskyvninger i ovennevnte forhold.

Søknadene bør fortrinnsvis være ledsaget av vurdering /anbefaling av kompetent/overordnet person innen fagområdet.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)