Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Fondets formål er å støtte forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus ved stipend til forskere/forskerteam, fortrinnsvis ved Rikshospitalet.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)