Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. august 1997, godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. september 1997. Endring vedtatt av Det akademiske kollegium 25. september 1998, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

§1.

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica er gitt som gave til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo av Sophie Torp. Fondets grunnkapital er NOK 5.000.000,- og den skal være urørlig. Fondet kan økes ytterligere ved gaver.

§2.

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Dersom fondet blir overflødiggjort av den medisinske utvikling, skal grunnkapital og avkastning overføres til et analogt fond ved Det medisinske fakultet med formål å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse sykdommen multippel sklerose.

§3.

Av den årlige avkastningen skal 20 % tillegges kapitalen. Den disponible del av avkastningen skal deles ut etter søknad, og i henhold til en innstilling fra fondets fagkomité. Midler utdeles fra fondet en gang årlig.

§4.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 personer. Som leder fungerer etter testators ønske avdelingsoverlege, dr. med. Ludvig N.W. Daae. Ett medlem oppnevnes av Nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus og ett medlem utpekes av Det medisinske fakultet. Etter Ludvig N.W. Daaes bortgang utpekes ny leder av Det medisinske fakultet.

§5.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.