Rolf Geir Gjertsens minnefond

Fondets formål er å fremme norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin gjennom stipendier til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)