Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave

Godkjent av Det akademiske kollegium 9. oktober 1990, med endringer av 22. desember 1997, 21. juni 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 8. november 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Fondets grunnkapital er NOK 900.000,- som skal være urørlig.

§2.

Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer. Av den årlige avkastning skal 20% legges til kapitalen. Resten av avkastningen skal deles ut etter søknad og i henhold til innstilling fra fondets fagkomité. Midler deles ut fra fondet en gang årlig.

§3.

Fondet skal ha en fagkomité på 3 medlemmer. Som leder fungerer avdelingsoverlege dr. med. Ludvig N. W. Daae. Ett medlem oppnevnes av Nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus og ett medlem utpekes av Det medisinske fakultet. Etter Ludvig N. W. Daaes bortgang utpekes ny leder av Det medisinske fakultet.

§4.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.