Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat

Den disponible del av avkastningen kan deles ut som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved Universitetet i Oslo og studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)