Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond

Den disponible del av avkastningen skal anvendes til vitenskapelig forskning i oftalmologi (læren om øyet og dets sykdommer) ved OUS.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)