Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter

Den disponible avkastningen anvendes av Rektor og Universitetsstyret til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Tilgjengelig for utdeling høsten 2016 er NOK 24 000.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.10, 30.03
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: bidrag
Utlyses av: Andre