A. W. Scheels stiftelse

Den disponible del av avkastningen anvendes til stipend for studenter ved Universitetet i Oslo. Under ellers like vilkår har etterkommere av donator fortrinnsrett til stipendene.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: studentstipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)