George Sautreaus legat

Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et års opphold i Frankrike for en norsk student. Tildeling bør fortrinnsvis skje ved en rotasjonsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: Faglig stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)