Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Stipendium blir hvert år å utdele til en student ved Universitetet i Oslo eller til en fra dette utgått yngre kandidat. Stipendiet forutsettes så vidt mulig å dekke samtlige omkostninger forbundet med opphold gjennom ett akademisk år (tre terminer) ved Wadham College, heri inkludert avgifter til Wadham College og til Oxford University (inkludert laboratorieutgifter for de studier hvor dette er aktuelt), videre dekning av opphold i Storbritannia i to av periodene mellom universitetets undervisningsterminer, en reise tur/retur Norge/Storbritannia, samt et rimelig beløp for ekstra løpende utgifter.

The scholarship is available to students at the University of Oslo or recent graduates therefrom. Students at all stages of their studies may apply. It is a plus to apply for degree work. Make certain that you apply for a programme for which Wadham College may offer tuition. In making its choice, the committee will give due attention to marks, research plans and extracurricular activities. For the scholarship's history, see http://en.wikipedia.org/wiki/Norway_Oxford_Scholarship.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: Faglig stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)