Pastor Harald Kallevigs legat til vitenskapens fremme slått sammen med Professor Fredrik Petersens fond til videnskapens fremme

Legatet skal tjene til vitenskapens fremme på alle de måter som fagkomitéen til enhver tid finner best. Det må aldri anvendes til oppføring av, eller utstyr til bygninger, og bare unntaksvis til dekning av omkostninger ved publikasjoner.

Legatets midler bør særlig anvendes til:

a) Stipendier for yngre fremragende vitenskapsmenn til benyttelse enten hjemme eller i utlandet.

b) Belønning for særlig fremragende vitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser.

c) Understøttelse av viktige vitenskapelige undersøkelser.

Stipendier m.v. kan unntakelsesvis også tildeles danske og svenske vitenskapsmenn. Av avkastningen utdeles det hvert år opp til kr 10 000,- til en dyktig teologisk student som er i sitt siste studieår.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet, Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)