Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Den disponible del av avkastningen anvendes som reisestipend for en juridisk kandidat med karakteren laudabilis ved Universitetet i Oslo, som i utlandet ønsker videre utdannelse for statstjenesten.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det juridiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)