Legatet til Henrik Homans Minde (ved UiO)

Den disponible del av avkastningen skal anvendes til støtte av forskning til sykdommers bekjempelse. Dette skjer ved:

1. Bidrag til vitenskapelige undersøkelser på det ovennevnte område ved Universitetets medisinske institusjoner og ved Rikshospitalets avdelinger.

2. Bidrag til undersøkelser av praktisk vitenskapelig art på samme område utenfor Universitetet og Rikshospitalet, når disse undersøkelsene utgår fra de nevnte institusjoner.

Midlene utdeles av Det medisinske fakultet etter innstilling av en komite bestående av 3 av fakultetets medlemmer som velges av dette for 5 år ad gangen. Et års ubenyttede midler overføres til senere års utdelinger.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)

Artikler