Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Den disponible del av avkastningen skal anvendes til: a) Å spre informasjon om Det teologiske fakultets arbeid og å opprettholde kontakt mellom fakultetet og dem som er utdannet ved dette. b) Å gi studentstipend til teologiske studenter, kandidater og prester som er utdannet ved fakultetet og har tilknytning til fakultetet. c) Å arrangere ekskursjoner og kurs som faller inn under nevnte formål.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: Gjelder for søkere tilknyttet: Det teologiske fakultet
Kategori: diverse
Utlyses av: Andre