Programredaktør Andor Birkeland og hustru Halinas legat

Legatets formål er å fremme forskning innen litteratur og språk.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet:
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)