Gertrude og Jack Nelsons fond for studier innen klinisk farmakologi

Den disponible del av avkastningen anvendes til å fremme studier innen klinisk farmakologi.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)