Wilhelm Andreas Wexels legat

Den disponible del av avkastningen skal anvendes som stipend til teologistudenter ved Universitetet i Oslo.

Fra og med 2016 blir det endret praksis for tildeling av generelle studentstipend og reisestipend. Student- og reisestipendene vil fra og med 2016 bli tildelt studenter som er godkjent av UiOs utvekslingsprogram. Stipendene vil ikke lengre bli lyst ut på UNIFORs nettsider.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: Gjelder for søkere tilknyttet: Det teologiske fakultet
Kategori: studentstipend
Utlyses av: Andre