Utlysninger

03.04.2018

Finn Jørgen Walvigs stiftelse

Finn Jørgen Walvigs stiftelse lyser ut inntil 120 000 kroner til forskning ved Universitetet i Oslos Biologiske Stasjon i Drøbak.


28.02.2018

Torgny Segerstedts forelesningsfond

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter lyser ut inntil NOK 50 000 til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.


28.02.2018

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO

Stiftelsen lyser ut inntil 36 000 kroner til dekning av utgifter i forbindelse med forelesninger fra andre enn universitetets egen lærerstab.

28.02.2018

Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Chunichi-Inadomi-fondet lyser ut inntil 33 000 kroner i stipendmidler for å tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

15.02.2018

UMBs forskningsfond - Utlysning 2018

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU.

02.02.2018

Solgløttfondet - Utlysning 2018

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. 


01.02.2018

Utlysning stipender NTNU 2018

Det lyses ut stipendmidler fra stiftelser tilknyttet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Det kan søkes om midler til student- og reisestipend, vitenskapelige stipend og til etter- og videreutdanning.

Vennligst les utlysningstekst, vedtekter og søknadsveiledningen for hver stiftelse nøye før du søker. Alle søknader skal leveres gjennom UNIFORs elektroniske søknadsportal. Søknader som ikke er levert korrekt innen fristen vil ikke bli tatt til behandling. Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid hele søknadsperioden.

Nærmere informasjon om stiftelser og formål finner du ved å gå inn på siden til stiftelsen.

Søknadsfrist er 1. Mars 2018.


16.01.2018

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond - Utlysning 2018

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemi og klinisk fysiologisk forskning lyser ut inntil NOK 49 000 som stipend for å fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

12.01.2018

Medisinske stiftelser - Utlysning 2018

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i Oslo.

Det kan søkes om driftsmidler til forskningsprosjekter. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste for de siste 5 år.

Søknadsfrist er 15. februar 2018.


12.01.2018

UNIFOR-FRIMED - Utlysning 2018

UNIFOR-FRIMED er en åpen konkurransearena for alle medisinske fag og disipliner, der det ikke legges tematiske føringer eller settes krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi. Ny viten oppstår ofte på uventede måter innen grunnleggende forskning. Derfor er fri, grunnleggende og langsiktig forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. UNIFOR-FRIMED skal støtte den frie, langsiktige, grunnleggende medisinske forskningen. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning.

Det lyses ut midler, som tildeles som rammebevilgninger for ett eller flere år (maksimalt 3 år) til prosjekter tilknyttet Universitetet i Oslo. Midlene som lyses ut er driftsmidler, ikke lønnsmidler. Samlet utlysingsbeløp er på 1,3 MNOK.

Søknadsfrist er 15.02.2018.


12.01.2018

Reisestipend for yngre medisinske forskere - Utlysning 2018

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut reisestipend til stipendiater og yngre medisinske forskere ved Universitetet i Oslo. Stipendene skal dekke kostnader ved studieopphold i utlandet.

Vennligst lest utlysningstekst og veileder til søknadsskjema nøye. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste. Forskerlinjestudenter prioriteres ikke.

Søknadsfrist er 15.02.2018.


12.01.2018

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - Utlysning 2018

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser ut inntil NOK 3 945 000,- til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.

Alle søknader må være elektroniske og må være levert gjennom UNIFORs søknadsportal. Søkere må benytte søknadsskjema for deres fagområde. Alle felt i søknadsskjema må være korrekt fylt inn. Vær oppmerksom på at kontonummer er korrekt fylt inn, Anders Jahres fond tildeler kun midler til arbeidsgivers konto. Det kan kun søkes støtte for ett år av gangen. Resultatet av søknadsbehandlingen blir sendt søkerne medio juni i søknadsåret.

For utfyllende informasjon om søknadsprosessen, vennligst se her: Veiledning for søkere til Anders Jahres fond

Søknadsfrist: 15.02.2018


11.01.2018

Odontologisk forskning og undervisning

Tannlegeundervisningens fond og Norske tannlegers fond lyser ut midler til odontologisk forskning og undervisning.


28.11.2017

Nansenfondet og de dermed forbundne fond ønsker søkere

Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

02.11.2017

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowships Fund (SYLFF)

Scholarships are offered annually and aim at stimulating international dialogue and understanding, and are intended to contribute to covering costs related to a research stay abroad for selected graduates, primarily candidates at the PhD level, within the areas of Humanities, Social Sciences, Law, Education and Theology. 


30.10.2017

A.W. Scheels Stiftelse

Stiftelsen lyser ut stipendmidler for etterkommere av Geheimeconferentsraad og Kammerherre, Dr juris Anton Wilhelm Scheel.

27.10.2017

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 169 000 som skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskeligstilte.


27.10.2017

Stipend til juridisk forskning

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut til sammen NOK 154 000 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og Skattebetalerforeningens jubileumsfond.

27.10.2017

Peter Hærem og hustrus legat

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 40 000 som stipend til hjelp til opphold for studenter boende på Studenthjemmet Underhaugen 13, Oslo.

27.10.2017

Kaia og Torfinn Tobiassens fond

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 88 000 i stipendmidler til støtte for master- og doktorgradskandidater som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

06.09.2017

Det medisinske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


05.09.2017

Stipend til doktorgradsstipendiater

På vegne av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat og Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat lyser UNIFOR ut stipendmidler til doktorgradsstipendiater innenfor jus, medisin, botanikk, veterinærvitenskap, teologi, jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via Unifors søknadsportal.


04.09.2017

Studentstipend ved UiO 2017

Ønsker du å dra på utveksling, eller trenger du støtte til masterprosjektet ditt? UNIFOR har samlet stiftelsene som tar imot søknader fra studenter ved UiO.


31.08.2017

Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


30.08.2017

Det juridiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter, juridiske kandidater og jurister utdannet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


30.08.2017

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til studenter og vitenskapelige studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


29.08.2017

Legat til Henrik Homans minne (NTNU)

Legat til Henrik Homans minne lyser ut reisestipend som kan søkes av studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

29.08.2017

Mina og Samson Berges Forskningsfond

Mina og Samson Berges Forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole lyser ut midler til forskning innen husdyravl ved NMBU. Midlene skal fortrinnsvis gå til finansiering av forskningsprosjekter.

29.08.2017

Det humanistiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipender for studenter og ansatte ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


29.08.2017

Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.