Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - tildelinger 2017

Styret i Anders Jahres fond til vitenskapens fremme har vedtatt tildelinger fra stiftelsen i 2017.

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyste i år ut 3 900 000 kroner til vitenskapelig forskning innen medisin, jus og kjemi og marin teknikk.  

Søknadsfristen var 15. februar for medisin og jus og 25. januar for kjemi og marin teknikk. Totalt kom det inn 107 søknader fordelt på de ulike fagområdene.

Styret har foretatt en grundig, faglig vurdering av søknadene og tildelte totalt 3 885 000 kroner på styremøtet 9. juni 2017.

Oversikt over tildelinger finnes under.