UNIFOR

UNIFOR er en non-profit organisasjon opprettet i 1993 av Universitet i Oslo, og forvalter i dag stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved UiO, NTNU og NMBU, samt Nansenfondene, Holocaustsenteret, og andre private stiftelser.


Kontakt oss

UNIFOR administrasjontlfepost
UNIFOR22 34 01 40unifor(at)unifor.no
   
Adm. direktør

Hans Jørgen Stang

22 34 01 41/      48 11 96 87hans.jorgen.stang@unifor.no
Regnskap

Marlena Sofrone

22 34 01 45regnskap@unifor.no
Søknader og forretningsførsel

Hilde Alexandersen

22 34 01 43unifor@unifor.no


Styret i UNIFOR

Styrets sammensetningStyremøter 2018
Bjarne Borgersen, styreleder6. februar
Brita Eilertsen, nestleder10. april
Anders Elverhøi29. mai
Susanne Munch Thore28. august
Øyvind Østerud16. oktober
Lene Frost Andersen27. november

 


Årsrapporter

Årsrapporten for UNIFORs kapitalforvaltning gir en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR. Videre gjennomgås forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen.