Rapportering

Frist og plikt for rapportering 

De som mottar støtte må levere rapport på bruker av midlene, normalt innen 6 måneder etter tildeling. Enkelte fond og stiftelser har andre frister, og fristen blir beskrevet i tildelingsbrevet.

For mottakere som er tilhører eller er ansatt på UiO, NTNU eller andre universiteter/institusjoner skal det skrives en kort rapport som redegjør for bruken av midlene og legges ved en detaljert hovedboksrapport (tidligere DH10-rapport) eller tilsvarende. Eventuell ny tildeling forutsetter tilfredsstillende rapportering.

Tilbakebetaling 

UNIFOR gjør oppmerksom på at midler som er tildelt men som ikke blir benyttet iht. søknaden eller tildelingen, kan bli krevet tilbakebetalt.