Søknaden

Hele søknaden skal være elektronisk og samtlige poster i skjemaet må være utfylt nøyaktig.

Søknader kan forkastes 

Stiftelsene forbeholder seg retten til å forkaste søknader som er mangelfullt utfylt og/eller slike som ikke anses å falle innenfor vedtektene.

Vedlegg 

Vedleggene til søknaden skal lastes opp elektronisk i pdf-format og leveres inn samtidig med søknaden. Hvis du skulle komme til å sende inn søknaden uten vedlegg, må du kontakte oss for å slette den før ny søknad kan sendes inn.

Kortfattet søknad

Søknaden skal være kortfattet og det kan kun søkes om støtte for ett år av gangen, også for flerårige prosjekter. Ved flerårige prosjekter må det legges ved en fremdriftsplan. Man er ikke garantert støtte over flere år til et flerårig prosjekt selv om søknaden blir innvilget det første året.

Vær ute i god tid! 

Send inn søknaden i god tid før søknadsfristen, og særlig dersom fristen er i løpet av helger eller helligdager. UNIFOR har ikke support i disse periodene. Åpne fond stenger kl. 24.00 på søknadsfristdatoen.

Svar på søknaden

Varsel om svar på søknaden blir sendt til den epostadressen du har oppgitt i brukerkontoen din. Normalt tar det 4 - 6 måneder før du får svar på søknaden. Utbetaling av tildelte midler overføres til den bankkontoen du har oppgitt i brukerkontoen, men utbetaling til Universitetet i Oslo skjer ved at UiO utsteder en faktura som så vil bli betalt fra UNIFOR.

Største utbetalte beløp

Søkere vil ofte søke flere stiftelser eller andre kilder om støtte til samme prosjekt for å ha større sjanse for å motta støtte. Stiftelsene kan ikke utbetale et større beløp enn det er søkt om. Dersom du mottar tildelinger for samme prosjekt fra andre stiftelser eller kilder, er du pliktig til å tilbakebetale det overskytende til UNIFOR.