Opprett brukerkonto

For å kunne søke må du først opprette en brukerkonto. Hvis du ikke tidligere har søkt gjennom unifor.no, trykk på "Ny bruker" nederst til venstre på siden for å registrere deg og lage en brukerkonto.

Hvem søker du på vegne av? 

Skal du søke på vegne av arbeidsgiver, må du fylle inn arbeidsgivers bankkontonummer. Du kan fylle inn både privat og arbeidsgivers konto, og får muligheten til å velge hvem du vil søke for når du skal søke på et bestemt fond.

Registreringsskjemaet for brukerkontoen på unifor.no er i utgangspunktet tilpasset UiOs fakultetsstruktur av historiske grunner da de fleste av stiftelsene hos UNIFOR er tilknyttet UiO. Fakultetsinndelingen er kun ment som et hjelpemiddel når brukere skal søke frem blant nærmere 200 stiftelser tilknyttet fakultetene ved UiO. For søkere utenfor UiO anbefaler vi at det i feltene "Universitet" og  "Fakultet" settes "Annet", mens det i feltet "Institutt" settes navnet på universitet/institutt, fagavdeling eller annen opplysning som du mener er nødvendig.

Personnummer

Det er kun gyldige personnummer og D-nummer som kan registreres (ikke midlertidige personnummer).

Oversikt i brukerkontoen

I brukerkontoen har du full oversikt over søknader du har sendt inn, og det også der du vil finne informasjon om tildelinger/avslag på søknadene dine. Du kan også endre personopplysningene dine, som epostadresse og bankkontonummer.