Referanseindekser

UNIFOR utgir referanseindekser hvor målsetningen er å representere en portefølje av finansielle instrumenter med hensyn til avkastning og risiko som tilfredsstiller de krav som stilles av stiftelser som følger investeringsstrategien til UNIFOR.

Det utgis indekser innenfor aktivaklassene aksjer, renter og alternative investeringer, samt to totalindekser som angir vektingen mellom disse aktivaklassene. De instrumentene som skal inngå i referanseindeksen og vektene mellom disse besluttes av UNIFOR i samarbeid Danske Capital som administrator og forvalter av fondene UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente. 

UNIFOR stiftelsesindeks Aksjer  
NavnRegion/KlasseVekt
Danske Invest Norske Aksjer Inst. IINorge20,0 %
KLP AksjeNorge IndeksNorge20,0 %
   
Delhpi GlobalNorge20,0 %
Nordea Globale Stabile AksjerGlobal20,0 %
Pareto Aksjer GlobalGlobal

20,0 %

 
   
UNIFOR stiftelsesindeks Renter  
NavnRegion/KlasseVekt
Danske Invest Norsk Obligasjon InstitusjonNorge12,0 %
Nordea KredittNorge  8,0 %
DNB KredittobligasjonNorge20,0 %
Muzinich Bondyield ESG Fund (NOK)Global20,0 %
KLP OBLIGASJON GLOBAL 1 (NOK)Global25,0 %
Nordea Global High Yield (NOK)Global15,0 %
   
UNIFOR stiftelsesindeks Allokering  
NavnRegion/KlasseVekt
UNIFOR Stiftelsesindeks AksjerAksjer50,0 %
UNIFOR Stiftelsesindeks RenterRenter50,0 %
   
 

12.10.2015

UNIFOR stiftelsesindeks Aksjer

Indeksen er sammensatt av finansielle instrumenter som er aksjer og aksjefond. Instrumentene vil representere risiko mot det generelle norske og globale aksjemarkedet, både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper. Indeksen vil representere investeringer med aksjerisiko.

UNIFOR stiftelsesindeks Renter

Indeksen er sammensatt av finansielle instrumenter som er fond og rentebærende finansielle instrumenter som representerer risiko mot det generelle norske og globale rentemarkedet. Indeksen vil representere investeringer med renterisiko.

UNIFOR stiftelsesindeks Allokering

Indeksen er sammensatt av indeksene UNIFOR stiftelsesindeks Askjer og UNIFOR stiftelsesindeks Renter og vil således representere investeringer med en sammensatt risiko av disse to aktivaklasser.