Formuesforvaltning

Vi forvalter midlene i to verdipapirfond, UNIFOR Aksje og UNIFOR Rente, med en langsiktig investeringsstrategi hvor det tas tilstrekkelig hensyn til sikkerhet og mulighet for å oppnå en tilfredsstillende avkastning på lang sikt.

Modellporteføljen har en 50/50-fordeling mellom aksjer og renter, men den enkelte stiftelse kan selv beslutte fordelingen mellom aksjer og renter. Risikoprofilen for modellporteføljen er middels.

UNIFOR-fondene plasserer midlene i underfond som fastsettes av UNIFORs stiftelsesindekser.

UNIFOR Aksje kan investere i norske og globale aksjefond, og UNIFOR Rente kan investere i norske og globale obligasjonsfond. Ved å se under "Referanseindekser" kan det ses hvilke underfond det er investert i.

UNIFOR-fondene er etablert ved et samarbeid mellom UNIFOR og Danske Capital.