UNIFOR

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 5

Postadresse:
Postboks 1131, Blindern, 0317 Oslo

Telefon: 22 34 01 40
Epost: unifor@unifor.no
Org.nr.: 971 288 396

Unifor on Facebook

Unifor

Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader. UNIFOR forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og andre høyskolemiljøer, og private stiftelser.

UMBs Forskningsfond

Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU.

Les mer

Solgløttfondet - Utlysning 2017

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. Les mer