UNIFOR

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 5

Postadresse:
Postboks 1131, Blindern, 0317 Oslo

Telefon: 22 34 01 40
Epost: unifor@unifor.no
Org.nr.: 971 288 396

Unifor on Facebook

Unifor

Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader. UNIFOR forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og andre høyskolemiljøer, og private stiftelser.

ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME - TILDELINGER 2015

Det ble lyst ut inntil 3 700 000 kroner til vitenskapelig ... Les mer

Reisestipend for jurister og juridiske kandidater

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut inntil NOK 193 000 i reisestipend for jurister og juridiske kandidater utdannet ved Universitetet ...

Les mer