UNIFOR

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens plass 5

Postadresse:
Postboks 1131, Blindern, 0317 Oslo

Telefon: 22 34 01 40
Epost: unifor@unifor.no
Org.nr.: 971 288 396

Unifor on Facebook

Unifor

Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater

UNIFOR tilbyr kapitalforvaltning og forretningsførsel til stiftelser, og fokuserer på en forsvarlig forvaltning med en langsiktig investeringsstrategi og lave kostnader. UNIFOR forvalter stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved Universitetet i Oslo, NTNU, NMBU og andre høyskolemiljøer, og private stiftelser.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Nansenfondet og de dermed forbundne fond lyser ut stipendmidler for 2017.

Les mer

Veiledning for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond.

Nansenfondenes formål å fremme forskning innenfor ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det søkes ...

Les mer